تفریح ایرانی | قیمت روز طلا , قیمت ارز , دانلود

تبدیل گرم به مثقال

محاسبه و تبدیل واحدهای طلا

محاسبه و تبدیل واحدهای طلا

دوستان عزیزدرمرحله اول برای خریدوفروش طلا ابتدافرمولهای زیراکاملایاد گرفته ودر مرحله دوم مبادرت به خریدوفروش نمایید.

۱-یک انس طلا=۳۱٫۱۰۳۴۳۱گرم باعیار(۹۹۹٫۹)که عیار(۲۴)هم خوانده می شود.

۲-یک مثقال طلا=۴٫۶۰۸گرم میباشد.
۳-مظنه طلا درایران(که برسرزبان هامیباشد) یعنی قیمت ۴٫۶۰۸گرم طلای۱۷عیاریا(۷۰۵)

۴-سکه تمام بهارآزادی (قدیمی وامامی )عیار(۲۱٫۶)می باشدیاهمان عیار(۹۰۰)که عیار ۲۲هم خوانده میشودوزن هرسکه(۸٫۱۳۳)گرم می باشد.

.

.

 

ادامه مطلب