بایگانی برچسب: تبدیل گرم به مثقال

محاسبه و تبدیل واحدهای طلا

محاسبه و تبدیل واحدهای طلا

دوستان عزیزدرمرحله اول برای خریدوفروش طلا ابتدافرمولهای زیراکاملایاد گرفته ودر مرحله دوم مبادرت به خریدوفروش نمایید. ۱-یک انس طلا=۳۱٫۱۰۳۴۳۱گرم باعیار(۹۹۹٫۹)که عیار(۲۴)هم خوانده می شود. ۲-یک مثقال طلا=۴٫۶۰۸گرم میباشد. ۳-مظنه طلا درایران(که برسرزبان هامیباشد) یعنی قیمت ۴٫۶۰۸گرم طلای۱۷عیاریا(۷۰۵) ۴-سكه تمام بهارآزادي (قدیمی وامامی )عيار(۲۱٫۶)مي باشدياهمان عيار(۹۰۰)كه عيار ۲۲هم خوانده ميشودوزن هرسكه(۸٫۱۳۳)گرم مي باشد.

ادامه نوشته »